Vi har valgt å gi deg mulighet til å betale ditt medlemskap kontant eller ved nedbetaling med avtalegiro. Dette betyr at de 12 mnd. av ditt medlemskap ved valg av avtalegiro er bindende. Etter dette kan du si opp med en måneds oppsigelsestid.